Restoran Programları

Uygulamaya koyulan yasal düzenleme ile yeni nesil POS cihazları yasal yükümlülük haline getirildi. Yeni nesil POS cihazlarının ana özelliği, bilgisayar tabanlı olması ve internet yoluyla Gelir İdaresi Başkanlığı’na güvenli şekilde veri aktarabilmesidir. Devlet...

Restoran Otomasyon

Restoran otomasyon sistemleri, konuk ağılama ve perakende sektöründe POS cihaz ve sistemlerinin en yoğun ve en kapsamlı olduğu restoran işletmelerinde birçok işlev üstlenmektedir. Bunlar içerisinde uygulanması zorunlu olan hesap işlemleri, rapor bildirimleri, banka...

Garson El Terminali

Garson el terminali, kablosuz satış terminali olarak işlev gören mobil POS cihazıdır. Garson el terminali, özellikle yeme-içme işletmelerinde sipariş ve hesap işlemlerini müşterilerin masalarının başında yapmak için tercih edilmektedir. Konuk ağırlama ve perakende...

POS Sistemi Nedir?

“POS”, İngilizce “Point of Sale” kelime grubunun kısaltması olarak Türkçe çeviride “satış noktası” karşılığını bulmaktadır. Terim kullanım açısından ülkemizde “satış terminali” şeklinde kullanılmaktadır. Konuk ağırlama ve perakende sektörünün tüm alanlarında satış,...

POS Sistemi Nasıl Çalışır?

İşletmede kurulan yerel ağ aracılığı ile sabit terminaller, mobil terminaller ve üretim noktalarındaki yazıcılar arasındaki haberleşme sağlanır. Satış bilgileri, gerek işletmede yerel olarak, gerekse herhangi bir uzak noktadan raporlama programı ile toplanır. Bu...